EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:251:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 251, 18. september 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.251.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 251

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
18. septembra 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 826/2012 z 29. júna 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na oznamovanie a zverejňovanie týkajúce sa čistých krátkych pozícií, podrobné informácie poskytované Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy v súvislosti s čistými krátkymi pozíciami a metódu na výpočet obratu na určenie oslobodených akcií (1)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 827/2012 z 29. júna 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o zverejňovanie čistých pozícií v akciách, formát informácií poskytovaných Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy v súvislosti s čistými krátkymi pozíciami, druhy zmlúv, dojednaní a opatrení na primerané zabezpečenie toho, že akcie alebo štátne dlhové nástroje budú dostupné na vyrovnanie, a dátumy a obdobie na určenie hlavného obchodného miesta pre akcie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (1)

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 828/2012 zo 14. septembra 2012, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu dlhochvosta tuponosého vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách divízie Vb a podoblastí VI a VII plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 829/2012 zo 14. septembra 2012, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu dlhochvosta tuponosého vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách podoblastí VIII, IX, X, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

21

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 830/2012 zo 14. septembra 2012, ktorým sa stanovuje zákaz rybolovu lososa atlantického vo vodách EÚ subdivízií 22-31 (Baltské more okrem Fínskeho zálivu) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Fínska

23

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 831/2012 zo 14. septembra 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu merlúzy európskej vo vodách EÚ zón IIa a IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska

25

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 832/2012 zo 17. septembra 2012, ktoré sa týka povolenia prípravku z chloridu amónneho ako kŕmnej doplnkovej látky pre jahňatá na výkrm (držiteľ povolenia Latochema Co Ltd) (1)

27

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 833/2012 zo 17. septembra 2012, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií vo zvitkoch s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

29

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 834/2012 zo 17. septembra 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

47

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/504/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. septembra 2012 týkajúce sa Eurostatu

49

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top