Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:212:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 212, 9. august 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.212.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 212

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
9. augusta 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 721/2012 zo 6. augusta 2012, ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti plavidlám s dlhými lovnými šnúrami plaviacim sa pod vlajkou Grécka alebo Malty alebo zaregistrovaným v Grécku alebo na Malte loviacim tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 722/2012 z 8. augusta 2012 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa požiadaviek stanovených v smerniciach Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a na zdravotnícke pomôcky vyrábané z tkanív živočíšneho pôvodu (1)

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 723/2012 z 8. augusta 2012, ktorým sa uznáva tradičný pojem stanovený v nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 [Cream – TDT-US-N0017]

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 724/2012 z 8. augusta 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 725/2012 z 8. augusta 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/468/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie rozhodnutie 2012/262/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/589/ES, ktorým sa ustanovuje osobitný kontrolný a inšpekčný program týkajúci sa populácií tresky v Baltskom mori

19

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 673/2012 z 23. júla 2012, ktorým sa vykonáva článok 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2012)

20

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2012/424/SZBP z 23. júla 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2012)

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top