EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:209:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 209, 4. august 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.209.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 209

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
4. augusta 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 711/2012 z 3. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva v súvislosti s metódami používanými na detekčnú kontrolu osôb iných, ako sú cestujúci, a predmetov, ktoré majú pri sebe (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 712/2012 z 3. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (1)

4

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 713/2012 z 3. augusta 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/458/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 17. júla 2012 o prenesení právomocí udeľovať, obnovovať alebo predlžovať akreditácie (ECB/2012/15)

17

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Politického a bezpečnostného výboru EUPOL COPPS/1/2012 z 3. júla 2012 o vymenovaní vedúceho policajnej misie Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS) (Ú. v. EÚ L 186, 14.7.2012)

18

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzovaní používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011)

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top