Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:199:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 199, 26. júl 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.199.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 199

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
26. júla 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/428/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. júla 2012 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz, v mene Európskej únie

1

 

 

2012/429/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. júla 2012 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o obchode s časťami a komponentmi motorových vozidiel medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou

3

 

 

NARIADENIA

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 648/2012 z 25. júla 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/430/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. júna 2012 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ – EZVO vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

6

 

 

2012/431/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. júna 2012 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ – EZVO vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

15

 

 

2012/432/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 24. júla 2012 o uznaní schémy „REDcert“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

24

 

 

2012/433/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 18. júla 2012, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/3 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou v súvislosti s ponukou Helénskej republiky na výmenu dlhových nástrojov (ECB/2012/14)

26

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top