EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:194:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 194, 21. júl 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.194.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 194

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
21. júla 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2012 z 20. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému (1)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2012 z 20. júla 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2092/2004, (ES) č. 793/2006, (ES) č. 1914/2006, (ES) č. 1120/2009, (ES) No 1121/2009, (ES) č. 1122/2009, (EÚ) č. 817/2010 a (EÚ) č. 1255/2010, pokiaľ ide o povinnosti oznamovania v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a režimy priamej podpory pre poľnohospodárov

3

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 667/2012 z 20. júla 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2012 z 20. júla 2012 o vydávaní dovozných povolení a o udeľovaní dovozných práv na žiadosti podané počas prvých siedmich dní júla 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 669/2012 z 20. júla 2012, ktorým sa ustanovuje prideľovací koeficient na vydávanie dovozných povolení na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót, na ktoré sa podali žiadosti od 1. do 7. júla 2012, a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o tieto povolenia

10

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/414/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. júla 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k rozhodnutiu 2006/168/ES, pokiaľ ide o určité požiadavky na veterinárnu certifikáciu pri dovoze embryí hovädzieho dobytka do Únie [oznámené pod číslom C(2012) 4816]  (1)

12

 

 

2012/415/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/630/EÚ, pokiaľ ide o veterinárne požiadavky týkajúce sa katarálnej horúčky oviec a vírusov skupiny Simbu [oznámené pod číslom C(2012) 4882]  (1)

26

 

 

2012/416/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. júla 2012, ktorým sa povoľujú metódy na určovanie tried kvality jatočných tiel ošípaných v Belgicku [oznámené pod číslom C(2012) 4933]

33

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2012/417/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie zo 17. júla 2012 o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top