EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:186:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 186, 14. júl 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.186.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 186

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
14. júla 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc

1

 

 

2012/380/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. septembra 2011 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc v mene Únie

2

 

 

2012/381/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. decembra 2011 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc

3

Dohoda medzi Európskou úniou a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc

4

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 635/2012 z 27. júna 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Vadehavsstude (CHZO)]

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 636/2012 z 13. júla 2012, ktorým sa predlžuje uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 161/2012 o núdzových opatreniach na ochranu zásob tresky jednoškvrnnej vo vodách západne od Škótska o šesť mesiacov

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 637/2012 z 13. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinných látok síran železnatý, repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/surový talový olej a repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/decht z talového oleja (1)

20

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 638/2012 z 13. júla 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

25

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2012 z 13. júla 2012, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. júla 2012

27

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/382/EÚ

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EU BAM Rafah/1/2012 z 3. júla 2012 o vymenovaní vedúceho pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (EU BAM Rafah)

30

 

 

2012/383/EÚ

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPOL COPPS/1/2012 z 3. júla 2012 o vymenovaní vedúceho policajnej misie Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS)

31

 

 

2012/384/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/11/ES, ktorým sa povoľujú metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných v Španielsku [oznámené pod číslom C(2012) 4711]

32

 

 

2012/385/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/12/ES, ktorým sa povoľujú metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných v Dánsku [oznámené pod číslom C(2012) 4712]

36

 

 

2012/386/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 3. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2011/25 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2012/12)

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top