Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:177:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 177, 7. júl 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.177.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 177

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
7. júla 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 602/2012/EÚ zo 4. júla 2012 o zmenách a doplneniach Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa rozširuje zemepisný rozsah pôsobnosti EBOR o južné a východné Stredozemie

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/364/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. júna 2012 o pozícii, ktorú má zaujať Európska únia v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením prílohy II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

5

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 603/2012 z 30. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 604/2012 z 3. júla 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu tresky tmavej vo vodách zóny VI; vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón Vb, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2012 zo 4. júla 2012, ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti pre pasce zaregistrované v Španielsku loviace tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 606/2012 zo 4. júla 2012, ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti pre pasce a plavidlá s dlhými lovnými šnúrami pod vlajkou Talianska alebo zaregistrované v Taliansku loviace tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (1)

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 608/2012 zo 6. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinných látok denatónium-benzoát, metyl(nonyl)ketón a rastlinné oleje/mätový olej (1)

19

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 609/2012 zo 6. júla 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

23

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2012/20/EÚ zo 6. júla 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť flufenoxurón ako aktívnu látku pre výrobky typu 8 do prílohy I k uvedenej smernici (1)

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top