EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:166:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 166, 27. jún 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.166.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 166

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
27. júna 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/338/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. apríla 2012 o podpise Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k protokolom 1 a 2 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, v mene Únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 551/2012 z 21. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 7/2010, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na niektoré poľnohospodárske a priemyselné výrobky a ustanovuje ich správa

3

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 552/2012 z 21. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 o pozastavení autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych, rybárskych a priemyselných výrobkov

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 553/2012 z 19. júna 2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 554/2012 z 19. júna 2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

20

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 555/2012 z 22. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o aktualizáciu požiadaviek na údaje a definícií

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 556/2012 z 26. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre spinosad v malinách alebo na nich (1)

67

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 557/2012 z 26. júna 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

81

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/339/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. júla 2011 o štátnej pomoci č. SA.26117 – C 2/10 (ex NN 62/09) poskytnutej Gréckom podniku Aluminium of Greece SA [oznámené pod číslom K(2011) 4916]  (1)

83

 

 

2012/340/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 25. júna 2012 o organizácii dočasného experimentu podľa smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o poľnú inšpekciu pod úradným dohľadom týkajúcu sa základného osiva a šľachteného osiva generácií predchádzajúcich základnému osivu [oznámené pod číslom C(2012) 4169]  (1)

90

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top