EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:165:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 165, 26. jún 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.165.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 165

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
26. júna 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 540/2012 z 21. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 954/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Chorvátsku, Rumunsku, Rusku a na Ukrajine

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 541/2012 z 21. júna 2012, ktorým sa ukončuje predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení týkajúcich sa dovozu furfuraldehydu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zrušujú uvedené opatrenia

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 542/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1375/2011

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 543/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva článok 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 753/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady 2012/544/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva článok 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

20

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 545/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 546/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 206/2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení (1)

25

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vodných čerpadiel (1)

28

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 548/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 1458/2007 na dovoz znovu nenaplniteľných plynových kamienkových vreckových zapaľovačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu znovu nenaplniteľných plynových kamienkových vreckových zapaľovačov zasielaných z Vietnamu, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod vo Vietname, a ktorým sa zavádza registrácia takého dovozu

37

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 549/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

41

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 550/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

43

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/322/SZBP z 20. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

45

 

 

2012/323/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 22. júna 2012, ktorým sa zrušuje pozastavenie záväzkov z Kohézneho fondu pre Maďarsko

46

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/324/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2010/784/SZBP o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS)

48

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/325/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa predlžuje mandát osobitnej zástupkyne Európskej únie pre Sudán a Južný Sudán

49

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/326/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku

53

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/327/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre oblasť južného Stredozemia

56

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/328/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Strednú Áziu

59

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/329/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Africký roh

62

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/330/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/426/SZBP, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie v Bosne a Hercegovine

66

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/331/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane

68

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/332/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa, ako aj predlžuje jednotná akcia 2005/889/SZBP o zriadení pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu)

71

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/333/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/872/SZBP

72

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/334/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/486/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

75

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/335/SZBP z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

80

 

 

2012/336/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 22. júna 2012, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2012) 3838]

83

 

 

2012/337/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 22. júna 2012, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 o európskej štatistike trvalých plodín, pokiaľ ide o Spolkovú republiku Nemecko a Francúzsku republiku [oznámené pod číslom C(2012) 4132]

94

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top