EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:142:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 142, 1. jún 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.142.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 142

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
1. júna 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 458/2012 z 31. mája 2012, ktorým sa vykonáva článok 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 377/2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 459/2012 z 29. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (1)

16

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 460/2012 z 29. mája 2012, ktorým sa stanovuje zákaz lovu v kategórii 9 „plavidlá s navíjacími vlečnými sieťami s mraziarenskými zariadeniami na rybolov pelagických druhov“ v mauritánskej hospodárskej oblasti plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie

25

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2012 z 31. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike a nariadenia Komisie (ES) č. 1503/2006, (ES) č. 657/2007 a (ES) č. 1178/2008, pokiaľ ide o úpravy v súvislosti s vypustením ukazovateľov vzťahujúcich sa na nové objednávky v priemysle (1)

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 462/2012 z 31. mája 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

30

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 463/2012 z 31. mája 2012, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. júna 2012

32

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/284/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/1/2012 z 25. mája 2012 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)

35

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/285/SZBP z 31. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky a o zrušení rozhodnutia 2012/237/SZBP

36

 

 

2012/286/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. mája 2012 o vytvorení skupiny odborníkov pre bezpečnosť pozemnej dopravy

47

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top