EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:134:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 134, 24. máj 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.134.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 134

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
24. mája 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/271/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. apríla 2012 o pozícii, ktorú má zaujať Európska únia v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

1

 

 

2012/272/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. mája 2012 o podpise Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej v mene Únie

3

 

 

2012/273/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. mája 2012 o podpise Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej v mene Únie

4

 

*

Informácia o zmene a doplnení dodatku IV k protokolu o označovaní vína podľa ustanovení článku 8 ods. 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o obchode s vínom

5

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 434/2012 zo 16. mája 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Chelčicko – Lhenické ovoce (CHZO)]

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 435/2012 zo 16. mája 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (CHZO)]

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 436/2012 z 23. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, v súvislosti s látkou azametyfos (1)

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 437/2012 z 23. mája 2012, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Taiwane a v Thajsku, a na základe ktorého sa zavádza registrácia takého dovozu

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 438/2012 z 23. mája 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 439/2012 z 23. mája 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

18

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/274/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 24. apríla 2012, ktorým sa určuje druhý súbor regiónov pre začatie prevádzky vízového informačného systému (VIS) [oznámené pod číslom C(2012) 2505]

20

 

 

2012/275/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 2. mája 2012 o zaradení odrôd viniča do dodatku IV k Protokolu o označovaní vín etiketami uvedenému v článku 8 ods. 2 dohody medzi ES a USA o obchode s vínom

23

 

 

2012/276/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. mája 2012 o finančnom príspevku Európskej únie na vnútroštátne programy 10 členských štátov (Belgicka, Bulharska, Dánska, Estónska, Talianska, Cypru, Lotyšska, Rumunska, Slovinska a Fínska) na zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva v roku 2012 [oznámené pod číslom C(2012) 3024]

27

 

 

2012/277/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/840/ES, ktorým sa prijíma zoznam zariadení schválených na ožarovanie potravín v tretích krajinách [oznámené pod číslom C(2012) 3179]  (1)

29

 

 

2012/278/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. mája 2012 o ukončení antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top