Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:128:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 128, 16. máj 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.128.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 128

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
16. mája 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 412/2012 z 15. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok („REACH“) (1)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 413/2012 z 15. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 496/2011, pokiaľ ide o minimálny obsah benzoátu sodného ako kŕmnej doplnkovej látky v krmive pre odstavené prasiatka (1)

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 414/2012 z 15. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 554/2008, pokiaľ ide o minimálny obsah a minimálnu odporúčanú dávku enzymatického prípravku 6-fytáza ako kŕmnej doplnkovej látky v krmive pre morky na výkrm (1)

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 415/2012 z 15. mája 2012, ktorým sa stosedemdesiaty prvýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným so sieťou al-Káida

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 416/2012 z 15. mája 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 417/2012 z 15. mája 2012, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. mája 2012

11

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2012/260/EÚ

 

*

Rozhodnutie č. 1/2012 Spoločného výboru pre leteckú dopravu Európskej únie a Švajčiarska, zriadeného na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave z 10. mája 2012, ktorým sa nahrádza príloha k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave

14

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top