Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:080:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 80, 20. marec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.080.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 80

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
20. marca 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 237/2012 z 19. marca 2012, ktoré sa týka povolenia alfa-galaktozidázy (EC 3.2.1.22) produkovanej mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 120604) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme (držiteľ povolenia Kerry Ingredients and Flavours) (1)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 238/2012 z 19. marca 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (CHZO)]

4

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 239/2012 z 19. marca 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2012 z 19. marca 2012 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 241/2012 z 19. marca 2012 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 242/2012 z 19. marca 2012 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/158/SZBP z 19. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/173/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Bosne a Hercegovine

17

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/159/SZBP z 19. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/172/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte

18

 

 

2012/160/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. marca 2012 týkajúce sa vnútroštátnych ustanovení oznámených nemeckou spolkovou vládou, ktorými sa zachovávajú hraničné hodnoty pre olovo, bárium, arzén, antimón, ortuť a nitrozamíny a nitrozovateľné látky v hračkách po nadobudnutí účinnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (1)

19

 

 

2012/161/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. marca 2012, ktorým sa stanovuje začatie prešetrovania podľa článku 17 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 732/2008, pokiaľ ide o účinné vykonávanie Jednotného dohovoru Organizácie Spojených národov o omamných látkach v Bolívii

30

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2012/162/EÚ

 

*

Rozhodnutie výboru zriadeného podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody č. 1/2011 z 20. decembra 2011 o začlenení novej kapitoly 19 o lanovkových zariadeniach do prílohy 1 a o aktualizácii právnych odkazov uvedených v prílohe 1

31

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 29/2012 z 13. januára 2012 o obchodných normách na olivový olej (Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2012)

39

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 560/2009 z 26. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 874/2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2009)

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top