Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:075:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 75, 15. marec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.075.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 75

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
15. marca 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 217/2012 z 13. marca 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Cinta Senese (CHOP)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 218/2012 z 13. marca 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Béa du Roussillon (CHOP)]

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 219/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa opravuje rumunské znenie nariadenia (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (1)

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 220/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 967/2006, pokiaľ ide o lehoty na oznamovanie množstiev cukru prenesených z hospodárskeho roku 2011/2012

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 221/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky klozantel (1)

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 222/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, týkajúce sa látky triklabendazol (1)

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 223/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia jeho príloh I a IV technickému pokroku (1)

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 224/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

24

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 533/09/COL zo 16. decembra 2009, ktorým sa sedemdesiaty siedmykrát menia a dopĺňajú procesné a hmotné pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením novej kapitoly o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej pomoci

26

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004)

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top