Help Print this page 

Document L:2012:051:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 51, 23. február 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.051.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 51

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
23. februára 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/88/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. januára 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov riadenia-zabezpečenia a návestenia transeurópskeho železničného systému [oznámené pod číslom K(2012) 172]  (1)

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top