Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:037:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 37, 10. február 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.037.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 37

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
10. februára 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 109/2012 z 9. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (CMR látky) (1)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2012 z 9. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Južnej Afriky v zoznamoch tretích krajín alebo ich častí (1)

50

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 111/2012 z 9. februára 2012, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja

55

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 112/2012 z 9. februára 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

58

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2012/2/EÚ z 9. februára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid meďnatý, hydroxid meďnatý a bázický uhličitan meďnatý ako aktívne látky do prílohy I k uvedenej smernici (1)

60

 

*

Smernica Komisie 2012/3/EÚ z 9. februára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť bendiokarb ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (1)

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top