EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:004:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 4, 7. január 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.004.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 4

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
7. januára 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 7/2012 z 5. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 8/2012 zo 6. januára 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 9/2012 zo 6. januára 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

5

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2012 zo 6. januára 2012, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej podané 2. a 3. januára 2012 v rámci tuniskej colnej kvóty, a ktorým sa pozastavuje vydávanie dovozných povolení na mesiac január 2012

7

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2012/1/EÚ zo 6. januára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať plodina Oryza sativa (1)

8

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/3/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 2011 o použití nástroja flexibility

10

 

 

2012/4/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 2011 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko)

11

 

 

2012/5/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, s cieľom riešiť potreby dodatočného financovania projektu ITER

12

 

 

2012/6/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 2011 o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

14

 

 

2012/7/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 2011 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Talianska EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol – výstavba budov)

15

 

 

2012/8/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. decembra 2011 stanovujúce pozíciu, ktorú má Európska únia zaujať v rámci konferencie ministrov Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide o žiadosť o udelenie výnimky s cieľom poskytnúť preferenčné zaobchádzanie službám a poskytovateľom služieb z najmenej rozvinutých krajín

16

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Zmeny z roku 2010 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 4 – Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní zariadení na osvetlenie zadných registračných tabuliek motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

17

 

*

Zmeny z roku 2010 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 23 – Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní spätných svietidiel motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

18

 

*

Zmeny z roku 2010 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 38 – Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie zadných hmlových svietidiel motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

20

 

*

Zmeny z roku 2010 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 77 – Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie parkovacích svietidiel motorových vozidiel

21

 

*

Zmeny z roku 2010 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 87 – Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie denných svietidiel motorových vozidiel

24

 

*

Zmeny z rokov 2008 a 2010 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 89 – Jednotné podmienky homologizácie: I. vozidiel vzhľadom na obmedzenie ich maximálnej rýchlosti alebo na ich nastaviteľnú funkciu obmedzenia rýchlosti; – II. vozidiel vzhľadom na montáž obmedzovača rýchlosti (SLD) alebo nastaviteľného obmedzovača rýchlosti (ASLD) homologizovaného typu; – III. obmedzovačov rýchlosti (SLD) a nastaviteľných obmedzovačov rýchlosti (ASLD)

25

 

*

Zmeny z roku 2010 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 91 – Jednotné predpisy o typovom schvaľovaní bočných obrysových svietidiel pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

27

 

*

Zmeny z roku 2010 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 105 – Jednotné ustanovenia pre typové schvaľovanie vozidiel určených na prepravu nebezpečných tovarov, pokiaľ ide o ich osobitné konštrukčné charakteristiky

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top