EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:345:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 345, 29. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.345.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 345

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
29. decembra 2011


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1386/2011 z 19. decembra 2011, ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2011/96/EÚ z 30. novembra 2011 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch

8

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady č. 895/2011/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

17

 

*

Rozhodnutie Rady č. 896/2011/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/659/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania a ročnú kvótu, na ktorú sa vzťahuje znížená sadzba spotrebnej dane

18

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1387/2011 zo 14. decembra 2011, ktorým sa opravuje fínske, francúzske, maďarské, poľské, portugalské, slovenské, španielske a talianske znenie nariadenia (ES) č. 951/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/897/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej rady z 19. decembra 2011 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

21

 

 

2011/898/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/852/ES o prechodných opatreniach podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o spracovanie surového mlieka nespĺňajúceho požiadavky v určitých prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Rumunsku a stavebno-technické požiadavky na takéto prevádzkarne [oznámené pod číslom K(2011) 9562]  (1)

22

 

 

2011/899/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/861/ES o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajúcich sa spracovania surového mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, v určitých prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2011) 9568]  (1)

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top