EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:330:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 330, 14. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.330.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 330

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
14. decembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1295/2011 z 13. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1284/2009, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia voči Guinejskej republike

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1296/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (CHOP)]

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1297/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Seggiano (CHOP)]

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1298/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa schvaľuje väčšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Pélardon (CHOP)]

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1299/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa schvaľuje väčšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Azeites do Ribatejo (CHOP)]

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Magyar szürkemarha hús (CHZO)]

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1301/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Vitellone bianco dell’Appennino centrale (CHZO)]

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1302/2011 z 9. decembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1303/2011 z 9. decembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1304/2011 z 13. decembra 2011, ktorým sa ruší dočasné pozastavenie bezcolného režimu na rok 2012 pre dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskej únie, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov spadajúcich do rozsahu pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009

19

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1305/2011 z 13. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

21

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/831/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2011 o praktických a procedurálnych opatreniach na vymenovanie Radou štyroch členov európskej skupiny pre akciu Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo

23

 

 

2011/832/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2011 týkajúce sa Usmernenia o združenej registrácii v EÚ, registrácii organizácií pre tretie krajiny a globálnej registrácii podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 Európskeho parlamentu a Rady o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) [oznámené pod číslom K(2011) 8896]  (1)

25

 

 

2011/833/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie

39

 

 

2011/834/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2011, ktorým sa ukončuje antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Ománe a v Saudskej Arábii

43

 

 

2011/835/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2011, ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Ománe a v Saudskej Arábii

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top