EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:325:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 325, 8. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.325.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 325

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
8. decembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2011 z 5. decembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2011 z 5. decembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1273/2011 zo 7. decembra 2011 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1274/2011 zo 7. decembra 2011 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2012, 2013 a 2014 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (1)

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1275/2011 zo 7. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

44

 

 

III   Iné akty

 

*

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 34/10/COL z 3. februára 2010, ktorým sa sedemdesiaty deviatykrát menia a dopĺňajú procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením novej kapitoly o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí

46

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1270/2011 zo 6. decembra 2011, ktorým sa stanovuje percento prijatia pre vydávanie vývozných povolení, zamietnutie žiadostí o vývozné povolenia a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o vývozné povolenia na cukor mimo kvóty (Ú. v. EÚ L 324, 7.12.2011)

63

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady z 8. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2011/734/EÚ, ktorým sa Grécko vyzýva k posilneniu a prehĺbeniu fiškálneho dohľadu a ktorým sa Grécko upozorňuje, aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na odstránenie nadmerného deficitu (Ú. v. EÚ L 320, 3.12.2011)

63

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top