Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:319:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 319, 2. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.319.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 319

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
2. decembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/780/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. novembra 2011 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnení prílohy XIII (Doprava) k Dohode o EHP

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1244/2011 z 1. decembra 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1245/2011 z 1. decembra 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1246/2011 z 29. novembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Mantecados de Estepa (CHZO)]

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2011 z 29. novembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1248/2011 z 29. novembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

37

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1249/2011 z 29. novembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

39

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1250/2011 z 29. novembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (CHZO)]

41

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (1)

43

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1252/2011 z 30. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu čertovitých v podoblasti VII plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska

45

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1253/2011 z 1. decembra 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 1064/2009, ktorými sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Únie na dovoz obilnín z tretích krajín

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2011 z 1. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

49

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/781/SZBP z 1. decembra 2011 o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BaH)

51

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP z 1. decembra 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/273/SZBP

56

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/783/SZBP z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

71

 

 

2011/784/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. augusta 2011 o štátnej pomoci C 39/09 (ex N 385/09) – Lotyšsko – Verejné financovanie prístavnej infraštruktúry v prístave Ventspils [oznámené pod číslom K(2011) 6043]  (1)

92

 

 

2011/785/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/911/ES, ktorým sa vytvára zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch [oznámené pod číslom K(2011) 7382]  (1)

102

 

 

2011/786/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2011 o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré majú spĺňať európske normy, pokiaľ ide o bicykle, bicykle pre malé deti a nosiče batožiny na bicykle, podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (1)

106

 

 

2011/787/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2011, ktorým sa členské štáty oprávňujú dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti šíreniu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vo vzťahu k Egyptu [oznámené pod číslom K(2011) 8618]

112

 

 

2011/788/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 3. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2011/18)

116

 

 

2011/789/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 16. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy na implementáciu kritérií pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám TARGET2-Securities (ECB/2011/20)

117

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top