EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:310:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 310, 25. november 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.310.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 310

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
25. novembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1215/2011 z 24. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 131/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Sudánu

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1216/2011 z 24. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 691/2010, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti letových navigačných služieb a sieťových funkcií (1)

3

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1217/2011 z 24. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1218/2011 z 24. novembra 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

8

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/752/SZBP z 24. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX Kosovo

10

 

 

2011/753/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a metódy výpočtu na overenie plnenia cieľov stanovených v článku 11 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES [oznámené pod číslom K(2011) 8165]

11

 

 

2011/754/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 22. novembra 2011 o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES v súvislosti s kontrolami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel [oznámené pod číslom K(2011) 8289]  (1)

17

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top