EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:305:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 305, 23. november 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.305.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 305

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
23. novembra 2011


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/88/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/68/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre motory uvádzané na trh podľa pružného systému (1)

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1200/2011 z 18. novembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1201/2011 z 18. novembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1202/2011 z 18. novembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1203/2011 z 18. novembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1204/2011 z 18. novembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

14

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1205/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 7 (1)

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1206/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na identifikáciu lietadla pre sledovanie v rámci jednotného európskeho neba (1)

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1207/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na výkonnosť a interoperabilitu sledovania pre jednotné európske nebo (1)

35

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1208/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách

53

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

57

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top