Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:293:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 293, 11. november 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.293.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 293

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
11. novembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1138/2011 z 8. novembra 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1139/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1140/2011 z 8. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu mieňovcov rodu Phycis vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón V, VI a VII plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

20

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1141/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 272/2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva, pokiaľ ide o používanie bezpečnostných skenerov na letiskách EÚ (1)

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1142/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa stanovujú prílohy X a XI k nariadeniu Rady (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1143/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka prochloraz v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (1)

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1144/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

31

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1145/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa stanovuje maximálna výška pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja v rámci postupu zadávania verejnej zákazky vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1023/2011

33

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/729/SZBP z 10. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

35

 

 

2011/730/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2011 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti slintačke a krívačke v Bulharsku v roku 2011 [oznámené pod číslom K(2011) 7993]

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top