EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:261:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 261, 6. október 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.261.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 261

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
6. októbra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o dátume uzavretia protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 990/2011 z 3. októbra 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 991/2011 z 5. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Južnej Afriky v zoznamoch tretích krajín alebo ich častí v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou (1)

19

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 992/2011 z 5. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

23

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/649/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2011, ktorým sa vymenúvajú dvaja írski členovia a jeden írsky náhradník Výboru regiónov

25

 

 

2011/650/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2011, ktorým sa vymenúva jeden luxemburský člen a jeden luxemburský náhradník Výboru regiónov

26

 

 

2011/651/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júna 2011 o štátnej pomoci v odvetví spracovania uhynutých zvierat v roku 2003 štátna pomoc C 23/05 (ex NN 8/04 a N 515/03) [oznámené pod číslom K(2011) 4425]  (1)

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top