Help Print this page 

Document L:2011:256:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 256, 1. október 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.256.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 256

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
1. októbra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/633/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. septembra 2011 o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry [oznámené pod číslom K(2011) 6383]  (1)

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top