Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:246:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 246, 23. september 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.246.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 246

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
23. septembra 2011


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/72/EÚ zo 14. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre traktory uvádzané na trh v rámci systému flexibility (1)

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 940/2011/EÚ zo 14. septembra 2011 o Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012) (1)

5

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 941/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa vykonáva článok 16 ods. 2 a 5 nariadenia (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 942/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka flufenoxurón a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (1)

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 943/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka propargit a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (1)

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 944/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

18

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 945/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso

20

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 946/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hydinové mäso

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 947/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 948/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011

28

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/625/SZBP z 22. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

30

 

 

2011/626/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 22. septembra 2011, ktorým sa udeľuje výnimka z vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 o predkladaní štatistiky o akvakultúre členskými štátmi, pokiaľ ide o Českú republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo a Rakúsku republiku [oznámené pod číslom K(2011) 6533]

33

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 286/2011 z 10. marca 2011, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 83, 30.3.2011)

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top