EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:188:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 188, 19. júl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.188.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 188

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
19. júla 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/420/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júla 2011 o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 687/2011 z 18. júla 2011, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušujú vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 610/2010 a (EÚ) č. 83/2011

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 688/2011 z 18. júla 2011, ktorým sa na rok 2011 ustanovuje odchylne od nariadenia (ES) č. 501/2008 dodatočný harmonogram na predkladanie a výber informačných a propagačných programov pre čerstvé ovocie a zeleninu na vnútornom trhu a v tretích krajinách

6

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 689/2011 z 18. júla 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 690/2011 z 18. júla 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011

10

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/421/SZBP z 18. júla 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/145/SZBP, ktorým sa obnovujú opatrenia na podporu účinného vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

12

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/422/SZBP z 18. júla 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/603/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

19

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/423/SZBP z 18. júla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sudánu a Južnému Sudánu a o zrušení spoločnej pozície 2005/411/SZBP

20

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/424/SZBP z 18. júla 2011, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre oblasť južného Stredozemia

24

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/425/SZBP z 18. júla 2011, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu

27

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/426/SZBP z 18. júla 2011, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie v Bosne a Hercegovine

30

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/427/SZBP z 18. júla 2011, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane

34

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/428/SZBP z 18. júla 2011 na podporu činnosti Úradu Organizácie Spojených národov pre otázky odzbrojovania na účely vykonávania akčného programu OSN na predchádzanie nedovolenému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami vo všetkých jeho aspektoch, na boj proti nemu a jeho odstránenie

37

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/429/SZBP z 18. júla 2011 o pozícii Európskej únie na Siedmej konferencii zmluvných štátov o preskúmaní Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a ich zničení (BTWC)

42

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/430/SZBP z 18. júla 2011, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom

47

 

 

2011/431/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. júla 2011 o finančnom príspevku Únie členským štátom na programy kontroly, inšpekcie a dozoru v oblasti rybného hospodárstva na rok 2011 [oznámené pod číslom K(2011) 4852]

50

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top