Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:176:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 176, 5. júl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.176.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 176

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
5. júla 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/392/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. mája 2011 o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa zriaďuje mechanizmus urovnávania sporov

1

Dohoda medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa zriaďuje mechanizmus urovnávania sporov

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 647/2011 zo 4. júla 2011, ktorým sa upravuje slovinské znenie nariadenia (EÚ). č. 258/2010, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky pre dovoz guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórofenolom a dioxínmi a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/352/ES (1)

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 648/2011 zo 4. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania prechodných opatrení týkajúcich sa podmienok vyňatia určitých zvierat zo zákazu presunu stanoveného v smernici Rady 2000/75/ES (1)

18

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 649/2011 zo 4. júla 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

20

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 650/2011 zo 4. júla 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011

22

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov

24

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/393/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. marca 2011 o opatrení C 18/10 (ex NN 20/10), ktoré Francúzska republika zaviedla v prospech dodávateľov v leteckom priemysle (záruka Aero 2008) [oznámené pod číslom K(2011) 1378]  (1)

37

 

 

2011/394/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 1. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznam hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v TRACES [oznámené pod číslom K(2011) 4594]  (1)

45

 

 

2011/395/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 1. júla 2011, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/241/ES o určitých ochranných opatreniach so zreteľom na určité produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce z Madagaskaru, s výnimkou produktov rybolovu [oznámené pod číslom K(2011) 4642]  (1)

50

 

 

2011/396/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. júla 2011, ktorým sa laboratóriu v Japonsku povoľuje vykonávať sérologické skúšky na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote [oznámené pod číslom K(2011) 4595]  (1)

51

 

 

2011/397/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 21. júna 2011 o konaniach o udelenie akreditácie v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia na výrobu eurobankoviek (ECB/2011/8)

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top