EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:159:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 159, 17. jún 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.159.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 159

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
17. júna 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/343/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. marca 2011 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 572/2011 zo 16. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 573/2011 zo 16. júna 2011, ktorým sa vykonáva článok 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 574/2011 zo 16. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie množstvá dusitanu, melamínu, Ambrosia spp. a prenos určitých kokcidiostatík a histomonostatík, a ktorým sa zjednocujú jej prílohy I a II (1)

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 575/2011 zo 16. júna 2011 o Katalógu kŕmnych surovín (1)

25

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 576/2011 zo 16. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 543/2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso

66

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2011 zo 16. júna 2011, ktorým sa stoštyridsiatydeviatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou al-Káida a Talibanom

69

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 578/2011 zo 16. júna 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

86

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/344/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 30. mája 2011 o poskytnutí finančnej pomoci Únie Portugalsku

88

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/345/SZBP zo 16. júna 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

93

 

 

2011/346/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. júla 2010 o štátnej pomoci C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) poskytnutej Portugalskom vo forme štátnej záruky pre BPP [oznámené pod číslom K(2010) 4932]  (1)

95

 

 

2011/347/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. júna 2011, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na vykonanie opatrení súvisiacich s epidemiologickým prieskumom katarálnej horúčky oviec (modrého jazyka) a dohľadom nad ňou v rámci núdzových opatrení prijatých na boj proti tejto nákaze v Holandsku v rokoch 2006 a 2007 [oznámené pod číslom K(2011) 4146]

105

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

2011/348/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. novembra 2009 o podpise v mene Spoločenstva a o predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci

107

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci

108

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top