Help Print this page 

Document L:2011:139:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 139, 26. máj 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.139.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 139

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
26. mája 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/291/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému železničných koľajových vozidiel – rušňov a osobných železničných koľajových vozidiel – systému transeurópskych konvenčných železníc [oznámené pod číslom K(2011) 2737]  (1)

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top