Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:111:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 111, 30. apríl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.111.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 111

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
30. apríla 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 419/2011 z 29. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 420/2011 z 29. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (1)

3

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 421/2011 z 29. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 422/2011 z 29. apríla 2011, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. mája 2011

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 423/2011 z 29. apríla 2011 o predajných cenách obilnín v prípade jedenástej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 424/2011 z 29. apríla 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

14

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 425/2011 z 29. apríla 2011, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o vývozné povolenia pre niektoré mliečne výrobky, ktoré sa majú vyviezť do Dominikánskej republiky v rámci kvóty uvedenej v nariadení (ES) č. 1187/2009

16

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/261/SZBP z 29. apríla 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/656/SZBP, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

17

 

 

2011/262/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011 o nezaradení látky propizochlór do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a o zmene a doplnení rozhodnutia Komisie 2008/941/ES [oznámené pod číslom K(2011) 2726]  (1)

19

 

 

2011/263/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2011 o ustanovení ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ detergentom určeným do umývačiek riadu [oznámené pod číslom K(2011) 2806]  (1)

22

 

 

2011/264/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2011 o ustanovení ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pracím prostriedkom [oznámené pod číslom K(2011) 2815]  (1)

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top