Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:110:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 110, 29. apríl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.110.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 110

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
29. apríla 2011


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/35/EÚ z 5. apríla 2011 o zlúčení a splynutí akciových spoločností (1)

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/255/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. apríla 2011 o podpise Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Novým Zélandom v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii, v mene Európskej únie

12

 

 

2011/256/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. apríla 2011 o podpise Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii, v mene Európskej únie

13

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 413/2011 z 28. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťacie úrovne dodatočných ciel v prípade uhoriek šalátových a čerešní okrem višní

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 414/2011 z 26. apríla 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) (CHOP)]

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 415/2011 z 26. apríla 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Lapin Poron kylmäsavuliha (CHOP)]

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 416/2011 z 26. apríla 2011, ktorým sa schvaľuje väčšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad (CHOP)]

20

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 417/2011 z 28. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

22

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 418/2011 z 28. apríla 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

24

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/257/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/320/EÚ, ktorým sa Grécko vyzýva na posilnenie a prehĺbenie fiškálneho dohľadu a ktorým sa upozorňuje, aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na odstránenie nadmerného deficitu

26

 

 

2011/258/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 89/471/EHS, ktorým sa povoľuje metóda klasifikácie jatočných tiel ošípaných v Nemecku [oznámené pod číslom K(2011) 2709]

29

 

 

2011/259/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011 o uznaní Tuniska v oblasti vzdelávania, prípravy a osvedčovania námorníkov, pokiaľ ide o uznávanie osvedčení o spôsobilosti [oznámené pod číslom K(2011) 2754]  (1)

34

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2011/260/EÚ

 

*

Rozhodnutie č. 2/2011 Výboru veľvyslancov AKT – EÚ zo 16. marca 2011, ktorým sa vymenúvajú členovia správnej rady Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA)

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top