EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:108:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 108, 28. apríl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.108.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 108

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
28. apríla 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou

1

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom

1

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 – 2014

2

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 – 2014

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 405/2011 z 19. apríla 2011, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých tyčí a prútov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 406/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2380/2001, pokiaľ ide o zloženie kŕmnej doplnkovej látky maduramicín amónny alfa (1)

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 407/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o zahrnutie určitých predpisov Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov týkajúcich sa typového schvaľovania motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (1)

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 408/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o formát na zasielanie údajov (1)

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 409/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 619/2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 410/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 259/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v súvislosti s uverejňovaním informácií o prijímateľoch pomoci zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 411/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 412/2011 z 27. apríla 2011, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 327/98 na čiastkové obdobie mesiaca apríl 2011

28

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2011/56/EÚ z 27. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť cyprokonazol medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (1)

30

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2011/57/EÚ z 27. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fluometurón medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (1)

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top