Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:094:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 94, 8. apríl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.094.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 94

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
8. apríla 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/223/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovuje pozícia, ktorú má Európska únia zaujať v rámci Medzinárodnej rady pre cukor v súvislosti s predĺžením platnosti Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

2

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 334/2011 zo 7. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (1)

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 335/2011 zo 7. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1091/2009, pokiaľ ide o minimálny obsah enzymatického prípravku endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom Trichoderma reesei (MUCL 49754) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (1)

14

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 336/2011 zo 7. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1292/2008, pokiaľ ide o používanie kŕmnej doplnkovej látky Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 v krmive obsahujúcom diklazuril, monenzín sodný a nikarbazín (1)

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 337/2011 zo 7. apríla 2011 o povolení enzymatického prípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá, odstavené prasiatka a ošípané vo výkrme (držiteľ povolenia Danisco Animal Nutrition) (1)

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 338/2011 zo 7. apríla 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Magiun de prune Topoloveni (CHZO)]

21

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 339/2011 zo 7. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

23

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 340/2011 zo 7. apríla 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

25

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 341/2011 zo 7. apríla 2011, ktorým sa nestanovuje minimálna predajná cena v prípade devätnástej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky na predaj sušeného odstredeného mlieka v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 447/2010

27

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/224/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovuje pozícia, ktorú má Európska únia zaujať v rámci Medzinárodnej rady pre obilniny v súvislosti s predĺžením platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

28

 

 

2011/225/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 6. apríla 2011 o dočasnom zákaze uvádzania detergentu POR-ÇÖZ na trh v Nemecku [oznámené pod číslom K(2011) 2290]

29

 

 

2011/226/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. apríla 2011, ktorým sa predlžuje prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy v Lotyšsku (1)

31

 

 

2011/227/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 31. marca 2011 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou (ECB/2011/4)

33

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 29, s. 349)

35

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 29, s. 514)

38

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 29, s. 367)

40

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 29, s. 323)

42

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 29, s. 337)

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top