EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:080:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 80, 26. marec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.080.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 80

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
26. marca 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/186/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. júna 2010, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, ako aj výmena listov, ktorou sa dočasná dohoda mení a dopĺňa, pokiaľ ide o autentické jazykové znenia, zo strany Európskej komisie v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 296/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 297/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (1)

5

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 298/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 299/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 300/2011 z 25. marca 2011 o predajných cenách obilnín v prípade deviatej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010

13

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/187/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/221/EÚ, pokiaľ ide o schválenie vnútroštátnych opatrení na zabránenie zavlečeniu herpetického vírusu ustríc 1 μνar (OsHV-1 μνar) do určitých oblastí Írska a Spojeného kráľovstva [oznámené pod číslom K(2011) 1825]  (1)

15

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

 

2011/188/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júla 2009 o uzavretí Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej zo strany Európskeho spoločenstva

19

Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top