EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:079:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 79, 25. marec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.079.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 79

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
25. marca 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/181/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, z 15. októbra 2010 o podpise a predbežnom vykonávaní Euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej

1

 

 

2011/182/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. marca 2011 o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 291/2011 z 24. marca 2011 o základnom používaní kontrolovaných látok s výnimkou hydrochlórfluórovaných uhľovodíkov na laboratórne a analytické účely podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 292/2011 z 23. marca 2011, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, zamietajú sa ďalšie žiadosti a ukončuje sa obdobie na predkladanie žiadostí pre dostupné množstvá izoglukózy mimo kvóty, ktoré sa majú predať na trhu Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 293/2011 z 23. marca 2011, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, zamietajú sa ďalšie žiadosti a ukončuje sa obdobie na predkladanie žiadostí pre dostupné množstvá cukru mimo kvóty, ktoré sa majú predať na trhu Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 294/2011 z 24. marca 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 295/2011 z 24. marca 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/183/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. marca 2011, ktorým sa vymenúva člen Dvora audítorov

13

 

 

2011/184/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. marca 2011 o prideľovaní množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú v roku 2011 v Únii povolené na laboratórne a analytické použitie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu [oznámené pod číslom K(2011) 1819]

14

 

 

2011/185/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. marca 2011 o prideľovaní dovozných kvót pre kontrolované látky a o množstvách, ktoré možno v období od 1. januára do 31. decembra 2011 prepustiť do voľného obehu v Únii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 [oznámené pod číslom K(2011) 1820]

18

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top