Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:059:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 59, 4. marec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.059.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 59

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
4. marca 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 212/2011 z 3. marca 2011 o povolení Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ako kŕmnej doplnkovej látky pre nosnice (držiteľ povolenia Lallemand SAS) (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 213/2011 z 3. marca 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (1)

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 214/2011 z 3. marca 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2011 z 1. marca 2011, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Pecorino Sardo (CHOP)]

15

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 216/2011 z 1. marca 2011, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Chianti Classico (CHOP)]

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 217/2011 z 1. marca 2011, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Robiola di Roccaverano (CHOP)]

19

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 218/2011 z 3. marca 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

21

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 219/2011 z 3. marca 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

23

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 220/2011 z 3. marca 2011, ktorým sa stanovuje minimálna predajná cena sušeného odstredeného mlieka v prípade 17. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 447/2010

25

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2011/22/EÚ z 3. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bipyribac medzi účinné látky (1)

26

 

*

Smernica Komisie 2011/23/EÚ z 3. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť triflumurón medzi účinné látky (1)

29

 

*

Smernica Komisie 2011/25/EÚ z 3. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bupirimát medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (1)

32

 

*

Smernica Komisie 2011/26/EÚ z 3. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť dietofenkarb medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/934/ES (1)

37

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/138/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2010/248/EÚ, ktorým sa upravujú príspevky ustanovené rozhodnutím 2003/479/ES a rozhodnutím 2007/829/ES o pravidlách pridelenia národných expertov a vojenského personálu na Generálny sekretariát Rady

41

 

 

2011/139/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. februára 2011, ktorým sa upravujú príspevky ustanovené rozhodnutím 2007/829/ES o pravidlách pridelenia národných expertov a vojenského personálu na Generálny sekretariát Rady

43

 

 

2011/140/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. júla 2010 o štátnej pomoci C 27/09 (ex N 34/B/09) Subvention budgétaire pour France Télévisions, ktorú Francúzska republika zamýšľa poskytnúť v prospech France Télévisions [oznámené pod číslom K(2010) 4918]  (1)

44

 

 

2011/141/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. marca 2011 o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/76/ES, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, pokiaľ ide o vzájomnú pomoc [oznámené pod číslom K(2011) 1165]  (1)

63

 

 

2011/142/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 97/80/ES, ktorým sa formulujú ustanovenia pre vykonávanie smernice Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (1)

66

 

 

2011/143/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. marca 2011 o nezaradení látky etoxychín do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS, ktorým sa zároveň mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/941/ES [oznámené pod číslom K(2011) 1265]  (1)

71

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top