Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:029:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 29, 03. február 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.029.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 29

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
3. februára 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 87/2011 z 2. februára 2011, ktorým sa ustanovuje referenčné laboratórium EÚ pre zdravie včiel, stanovujú ďalšie povinnosti a úlohy tohto laboratória a mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 88/2011 z 2. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku systémov vzdelávania a odbornej prípravy (1)

5

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 89/2011 z 2. februára 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

28

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/73/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. februára 2011, ktorým sa povoľuje umiestnenie mycéliového extraktu z Lentinula edodes (huba Shiitake) na trh ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2011) 442]

30

 

 

2011/74/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/248/ES, pokiaľ ide o predĺženie platnosti dočasných výnimiek z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES v súvislosti s rastlinami jahody (Fragaria L.) určenými na pestovanie, okrem osiva, s pôvodom v Argentíne [oznámené pod číslom K(2011) 447]

32

 

 

2011/75/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/249/ES, pokiaľ ide o predĺženie platnosti dočasných výnimiek z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES v súvislosti s rastlinami jahody (Fragaria L.) určenými na pestovanie, okrem osiva, s pôvodom v Čile [oznámené pod číslom K(2011) 477]

33

 

 

2011/76/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. februára 2011, ktorým sa povoľuje umiestnenie chitínglukánu z Aspergillus niger na trh ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2011) 480]

34

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 205/09/COL z 8. mája 2009 o schéme dočasnej rekapitalizácie v podstate zdravých bánk s cieľom posilniť finančnú stabilitu a poskytovanie úverov reálnej ekonomike (Nórsko)

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top