EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:025:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 25, 28. január 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.025.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 25

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
28. januára 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/50/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, z 15. októbra 2010 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

1

 

 

2011/51/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. januára 2011 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

3

 

 

2011/52/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. januára 2011 o podpise v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa mení a dopĺňa dodatková dohoda medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa na Lichtenštajnské kniežatstvo rozširuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

4

 

 

2011/53/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. januára 2011 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v rámci Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo zriadeného Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, pokiaľ ide o úpravu prílohy 3 k dohode

5

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka

8

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 66/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

24

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 67/2011 z 27. januára 2011 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca januára 2011 nariadením (ES) č. 327/98

26

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/54/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. januára 2011, ktorým sa vymenúva jeden lotyšský člen a jeden lotyšský náhradník Výboru regiónov

30

 

 

2011/55/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. januára 2011, ktorým sa vymenúvajú traja švédski členovia a štyria švédski náhradníci Výboru regiónov

31

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top