Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:328:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 328, 14. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.328.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 328

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
14. decembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2010 z 13. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonanie systému vývozných licencií v odvetví vajec

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2010 z 10. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu hlbokomorských žralokov vo vodách Spoločenstva a vo vodách, na ktoré sa nevzťahuje suverenita alebo jurisdikcia tretích krajín zón V, VI, VII, VIII a IX plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

11

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1180/2010 z 13. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/769/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2010 o stanovení kritérií používania technologických metód v cisternových lodiach na prepravu skvapalneného zemného plynu ako alternatívy k používaniu lodných palív s nízkym obsahom síry, ktoré spĺňajú kritériá článku 4b smernice Rady 1999/32/ES o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES o obsahu síry v lodných palivách [oznámené pod číslom K(2010) 8753]  (1)

15

 

 

2010/770/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/980/EÚ, pokiaľ ide o podmienky použitia povoleného zdravotného tvrdenia o účinku vo vode rozpustného paradajkového koncentrátu na zhlukovanie krvných doštičiek [oznámené pod číslom K(2010) 8828]  (1)

18

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

2010/771/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. novembra 2009 o uzavretí dohody v podobe protokolu medzi Európskym spoločenstvom a Libanonskou republikou, ktorým sa zriaďuje mechanizmus urovnávania sporov uplatniteľný na spory podľa ustanovení o obchode Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej

20

Protokol medzi Európskym spoločenstvom a Libanonskou republikou, ktorým sa zriaďuje mechanizmus urovnávania sporov uplatniteľný na spory podľa ustanovení o obchode Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov (Ú. v. ES L 399, 30.12.1989) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 10, s. 98)

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top