EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:327:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 327, 11. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.327.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 327

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
11. decembra 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (1)

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1169/2010 z 10. decembra 2010 o spoločnej bezpečnostnej metóde na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie povolenia týkajúceho sa bezpečnosti železníc (1)

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1170/2010 z 10. decembra 2010, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Pancetta Piacentina (CHOP)]

26

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1171/2010 z 10. decembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Melón de La Mancha (CHZO)]

28

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1172/2010 zo 6. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky škvrnitej v zóne VIa EÚ a v medzinárodných vodách zóny Vb východne od 12° 00′ z. d. plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

30

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1173/2010 zo 6. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu mieňa lemovaného vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón V, VI a VII plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

32

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1174/2010 z 10. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

34

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1175/2010 z 10. decembra 2010 o predajných cenách obilnín v prípade druhej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010

36

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1176/2010 z 10. decembra 2010, ktorým sa stanovuje, do akej miery možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v novembri 2010 na niektoré mliečne výrobky v rámci určitých colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

38

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/91/EÚ z 10. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť metosulam medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/934/ES (1)

40

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/765/SZBP z 2. decembra 2010 o činnosti EÚ zameranej na boj proti nedovolenému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami (RĽZ) prostredníctvom leteckej dopravy

44

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/766/SZBP zo 7. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania

49

 

 

2010/767/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007) 2286 o prijatí pravidiel predkladania návrhov Európskej rade pre výskum a o prijatí príslušných postupov hodnotenia, výberu a udeľovania grantov na nepriame akcie v rámci osobitného programu Myšlienky siedmeho rámcového programu (2007 – 2013) (1)

51

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

2010/768/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2006 o schéme štátnej pomoci C 39/03 (ex NN 119/02), ktorú Grécko zaviedlo v prospech prevádzkovateľov leteckej dopravy v dôsledku škôd, ktoré im vznikli v období od 11. do 14. septembra 2001 [oznámené pod číslom K(2006) 1580]  (1)

71

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top