EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:324:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 324, 09. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.324.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 324

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
9. decembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1151/2010 z 8. decembra 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o formu a štruktúru správ o kvalite a technický formát na zasielanie údajov (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1152/2010 z 8. decembra 2010, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 440/2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (1)

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1153/2010 z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 175/2010 predĺžením obdobia uplatňovania opatrení na kontrolu zvýšenej mortality ustríc druhu (Crassostrea gigas) (1)

39

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1154/2010 z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na hrušky, citróny, jablká a cukety

40

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1155/2010 z 1. decembra 2010 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

42

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1156/2010 z 8. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

45

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/762/EÚ

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady, z 25. februára 2010, ktorým sa určuje sídlo Európskeho podporného úradu pre azyl

47

 

 

2010/763/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. decembra 2010 o uzavretí dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Šalamúnovými ostrovmi

48

 

 

2010/764/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. decembra 2010 o prijatí rozhodnutia o financovaní na rok 2010 v oblasti bezpečnosti potravín [oznámené pod číslom K(2010) 8620]

49

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Kodifikované znenie rokovacieho poriadku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal 14. júla 2010 kodifikované znenie svojho rokovacieho poriadku

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top