Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:322:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 322, 08. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.322.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 322

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
8. decembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe „Mládež v akcii“ a na akčnom programe v oblasti celoživotného vzdelávania (2007 – 2013)

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1137/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 147/2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

2

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1138/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa stoštyridsiatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1139/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa stoštyridsiaty prvýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1140/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa v hospodárskom roku 2010/2011 rozdelí 5 000 ton krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna na národné garantované množstvá medzi Dánskom, Gréckom, Írskom, Luxemburskom a Talianskom

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1141/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje postup na obnovenie zaradenia druhej skupiny účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvára zoznam takýchto látok (1)

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1142/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania prechodných opatrení týkajúcich sa podmienok vyňatia určitých druhov zvierat zo zákazu presunu stanoveného v smernici Rady 2000/75/ES (1)

20

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1143/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1251/2008, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania prechodných ustanovení v prípade určitých okrasných vodných živočíchov určených pre uzavreté zariadenia na okrasné účely (1)

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1144/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu mieňa lemovaného vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón V, VI a VII plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

24

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1145/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu mieňa lemovaného vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón V, VI a VII plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

26

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1146/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu platesy veľkej vo vodách zón VIII, IX a X a vo vodách EÚ zóny 34.1.1 CECAF plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

28

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1147/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky škvrnitej v zóne 3M vo vodách NAFO plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Estónska

30

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1148/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky škvrnitej v zóne 3M vo vodách NAFO plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

32

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1149/2010 z 3. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu stuhochvosta čierneho vo vodách Spoločenstva a vo vodách zón V, VI, VII a XII, na ktoré sa nevzťahuje suverenita alebo jurisdikcia tretích krajín, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

34

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1150/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

36

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/90/EÚ zo 7. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť pyridabén medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/934/ES (1)

38

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/757/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. novembra 2010 o vymenovaní európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2015 v Belgicku

42

 

 

2010/758/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2010 o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Bulharskom

43

 

 

2010/759/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2010 o vystavení 4-metylmetkathinónu (mefedrónu) kontrolným opatreniam

44

 

 

2010/760/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. decembra 2010 o bezcolnom dovoze tovaru určeného na distribúciu alebo bezplatné poskytnutie obetiam povodní, ktoré na jar 2010 postihli Maďarsko [oznámené pod číslom K(2010) 8482]

46

 

 

2010/761/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2010/221/EÚ, pokiaľ ide o vnútroštátne opatrenia týkajúce sa jarnej virémie kaprov schválené Maďarskom a Spojeným kráľovstvom [oznámené pod číslom K(2010) 8617]  (1)

47

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Komisie 2010/89/EÚ zo 6. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť chinmerak medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 320, 7.12.2010)

50

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top