EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:308:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 308, 24. november 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.308.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 308

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
24. novembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2010/706/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 3. júna 2010 o podpise v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1076/2010 z 22. novembra 2010 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1077/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu platesy veľkej vo vodách zóny Skagerrak plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1078/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu rajotvarých vo vodách EÚ zón IIa a IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka

7

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1079/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/80/EÚ z 22. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu (1)

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/707/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. októbra 2010 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

46

 

 

2010/708/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. novembra 2010, ktorým sa vymenúva jeden rakúsky člen a dvaja rakúski náhradníci Výboru regiónov

52

 

 

2010/709/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Výbor Európskej únie pre environmentálne označovanie [oznámené pod číslom K(2010) 7961]  (1)

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top