Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:290:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 290, 06. november 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.290.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 290

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
6. novembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 997/2010 z 5. novembra 2010, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 998/2010 z 5. novembra 2010 o povolení Enterococcus faecium DSM 7134 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (držiteľom povolenia je spoločnosť Lactosan GmbH & Co KG) (1)

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 999/2010 z 5. novembra 2010 o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej kmeňom Aspergillus oryzae (DSM 17594) ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice (držiteľom povolenia je spoločnosť DSM Nutritional Products Ltd) (1)

24

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1000/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 27/2008, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 828/2009, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2011 v rámci colných kvót na sladké zemiaky, maniokový škrob, maniok, obilniny, ryžu, cukor a olivový olej, a ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004, (ES) č. 633/2004 a (ES) č. 951/2006, pokiaľ ide o termíny vydávania vývozných povolení na rok 2011 v sektoroch hovädzieho mäsa, bravčového mäsa, vajec, hydinového mäsa, cukru a izoglukózy mimo kvóty

26

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1001/2010 z 5. novembra 2010, ktorým sa stotridsiatyôsmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

33

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1002/2010 z 5. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

37

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/670/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú kritériá a opatrenia na financovanie komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj demonštračných projektov využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve vytvoreného smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES [oznámené pod číslom K(2010) 7499]

39

 

 

2010/671/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. novembra 2010, ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné povolenia udelené v súvislosti s novou účinnou látkou spirotetramat [oznámené pod číslom K(2010) 7437]  (1)

49

 

 

2010/672/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. novembra 2010, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia penflufénu a fluxapyroxadu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2010) 7439]  (1)

51

 

 

2010/673/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 2. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2010/19)

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top