Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:288:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 288, 05. november 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.288.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 288

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
5. novembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2010/666/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 3. júna 2010 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

1

Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 990/2010 zo 4. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Jabłka łąckie (CHZO)]

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 991/2010 zo 4. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Olive de Nîmes (CHOP)]

12

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 992/2010 zo 4. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

14

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 993/2010 zo 4. novembra 2010, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

16

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/71/EÚ zo 4. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť metoflutrín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (1)

17

 

*

Smernica Komisie 2010/72/EÚ zo 4. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť spinosad ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (1)

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/667/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/66/ES o časovo obmedzenom pokuse týkajúcom sa zvyšovania maximálnej hmotnosti dávky niektorých osív krmovín podľa smernice Rady 66/401/EHS [oznámené pod číslom K(2010) 7474]  (1)

23

 

 

2010/668/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. novembra 2010, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom K(2010) 7555]

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top