EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:279:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 279, 23. október 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.279.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 279

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
23. októbra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2010/631/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. septembra 2010 o uzavretí Protokolu o integrovanom riadení pobrežných zón v Stredozemí k Dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora v mene Európskej únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 955/2010 z 22. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o používanie očkovacích látok proti pseudomoru hydiny (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 956/2010 z 22. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o zoznam rýchlych testov (1)

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 957/2010 z 22. októbra 2010 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (1)

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 958/2010 z 22. októbra 2010 o zamietnutí povolenia zdravotného tvrdenia o potravinách iného, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (1)

18

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 959/2010 z 22. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

20

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/69/EÚ z 22. októbra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá (1)

22

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/632/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. októbra 2010, ktorým sa vymenúva jeden rumunský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2010 do 20. septembra 2015

32

 

 

2010/633/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/152/EHS o stanovení kritérií pre vakcíny, ktoré sa majú používať proti pseudomoru hydiny v kontexte programov pravidelného očkovania [oznámené pod číslom K(2010) 7109]  (1)

33

 

 

2010/634/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. októbra 2010, ktorým sa upravuje množstvo kvót pre celú Úniu, ktoré sa majú vydať v rámci systému Únie na rok 2013, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/384/EÚ [oznámené pod číslom K(2010) 7180]

34

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2010/635/Euratom

 

*

Odporúčanie Komisie z 11. októbra 2010 o uplatňovaní článku 37 Zmluvy o Euratome

36

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2010/636/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ-Chorvátsko č. 1/2010 z 25. mája 2010 o účasti Chorvátska ako pozorovateľa na činnosti Agentúry Európskej únie pre základné práva a príslušných podmienkach tejto účasti

68

 

 

2010/637/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru pre colnú spoluprácu č. 1/2010 z 24. júna 2010 podľa článku 21 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných záležitostiach O vzájomnom uznávaní programov schválených hospodárskych subjektov v Európskej únii a v Japonsku

71

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top