Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:242:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 242, 15. september 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.242.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 242

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
15. septembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 805/2010 z 13. septembra 2010, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike vyrobených spoločnosťou Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 806/2010 z 13. septembra 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1292/2007 a (ES) č. 367/2006, pokiaľ ide o udelenie oslobodenia od opatrení uložených podľa týchto nariadení jednému izraelskému vývozcovi polyetyléntereftalátového (PET) filmu s pôvodom v Indii, a ktorým sa ukončuje registrácia dovozu od tohto vývozcu

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2010 zo 14. septembra 2010, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Únii

9

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2010 zo 14. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

21

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2010 zo 14. septembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

23

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

2010/487/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. októbra 2009 o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Indickej republiky v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy zo strany Komisie

25

Dohoda o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Indickej republiky v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy

26

 

 

2010/488/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. novembra 2009, ktorým sa schvaľuje uzatvorenie Dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Brazílskej federatívnej republiky v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy zo strany Komisie

33

Dohoda o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Brazílskej federatívnej republiky v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy

34

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top