Help Print this page 

Document L:2010:233:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 233, 03. september 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.233.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 233

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
3. septembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 774/2010 z 2. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú usmernenia týkajúce sa kompenzácie medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav a spoločného regulačného prístupu k spoplatneniu prenosov (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 775/2010 z 2. septembra 2010, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Los Pedroches (CHOP)]

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 776/2010 z 2. septembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Génisse Fleur d’Aubrac (CHZO)]

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 777/2010 z 2. septembra 2010, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Prosciutto Toscano (CHOP)]

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 778/2010 z 2. septembra 2010, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Mela Val di Non (CHOP)]

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 779/2010 z 2. septembra 2010, ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Thüringer Rotwurst (CHZO)]

15

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 780/2010 z 2. septembra 2010, ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Thüringer Leberwurst (CHZO)]

19

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 781/2010 z 2. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

23

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 782/2010 z 2. septembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

25

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/61/EÚ z 2. septembra 2010, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru prvýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (1)

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top